Kiedy zainwestować w stoisko do ponownego użycia?

Wystawiając się na kilku imprezach w roku, warto rozważyć kwestię zainwestowania w stoisko wielokrotnego użytku. Decydując się na takie rozwiązanie Wystawcy oszczędzają przede wszystkim czas poświęcany na przygotowanie stoiska przed każdą kolejną imprezą. Stoisko może być dodatkowo magazynowane pomiędzy kolejnymi targami u Wykonawcy. Stała ekipa montażowa gwarantuje także przegląd stoiska przed każdymi targami oraz jego sprawny montaż.
Z drugiej strony, Wystawca korzystając z tego samego stoiska jest zobligowany do zamawiania takiej samej powierzchni na każdej kolejnej imprezie targowej. Jeśli powierzchnia ulegnie zmianie musi liczyć się z kosztami ewentualnych przeróbek.
Minusem jest też „opatrzenie” się stoiska Zwiedzającym, ale i na to jest sposób: często wystarczy wprowadzić tylko niewielkie modyfikacje, aby odświeżyć wizerunek zabudowy.

Chciałbyś zrobić z nami kolejny projekt?

Skontaktuj się z nami